kontakt

Uzyskaj fachową pomoc i doradztwo

BKCONCEPT Spółka z o.o.
ul. Katarzyńska 63/14
62-006 Gruszczyn
NIP: 9671426848

BKCONCEPT Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Katarzyńska 63/14, 62-006 Gruszczyn, zarejestrowana w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000781094 Kapitał zakładowy 140 000 zł, NIP 9671426848, REGON 383067160.